Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Lingwistyka stosowana - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Lingwistyka stosowana - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Lingwistyka stosowana - II rok, studia II stopnia