O Wirtualnym Kampusie

Wirtualny Kampus UMCS to platforma e-learningowa wykorzystywana do wspomagania tradycyjnego nauczania na Uniwersytecie poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na platformie mogą być prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewniające synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.

Na Wirtualnym Kampusie:

 • zajęcia mogą być w całości realizowane w formule e-learning – na platformie odbywa się cały proces dydaktyczny: udostępniane są wszystkie materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej oraz zorganizowane jest zaliczenie
 • część zajęć może być realizowana w formule e-learning, pozostała w formie tradycyjnej – system mieszany (blended learning)
 • na platformie udostępniane są tylko materiały dydaktyczne, zajęcia i zaliczenie odbywają się w formie tradycyjnej.

Wirtualny Kampus to:

Na Wirtualnym Kampusie nie ma procedury zakładania i aktywowania kont. Aby zalogować się na Kampus należy korzystać z „Punktu Logowania” – serwisu, który zapewnia logowanie do wielu aplikacji internetowych UMCS. Każda osoba mająca ustawione konto w „Punkcie Logowania” automatycznie może logować się tymi samymi danymi również na platformę nowego Wirtualnego Kampusu UMCS.


KAŻDY PRACOWNIK UMCS MOŻE KORZYSTAĆ Z WIRTUALNEGO KAMPUSU!

ABY UZYSKAĆ UPRAWNIENIA I PROWADZIĆ KURSY (PRZEDMIOTY) NA WIRTUALNYM KAMPUSIE należy skontaktować się:

Biurem ds. Zdalnego Kształcenia UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat), pok. 1410

kampus@umcs.pl

(81) 537 61 81
Wirtualny Kampus UMCS

 • jest platformą e-learningową wykorzystywaną w procesie dydaktycznym na naszej Uczelni
 • wspomaga tradycyjne nauczanie na Uniwersytecie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych
 • umożliwia realizowanie celów edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, w systemie e-learning oraz blended learning (mieszanym)
 • służy do zarządzania zajęciami prowadzonymi w formule zdalnej i ich uczestnikami
 • oferuje zestaw narzędzi pozwalających na komunikację synchroniczną i asynchroniczną, pracę z materiałami dydaktycznymi, weryfikację wiedzy i umiejętności poprzez realizację i ocenę różnego rodzaju zadań

W ramach Wirtualnego Kampusu wykorzystywana jest platforma MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) czyli modularne, zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania. System jest obecnie używany w kilkuset krajach i jest stale udoskonalany.Podstawowe funkcje platformy pozwalają na:

 • rejestrację i zarządzanie użytkownikami z podziałem na różne role, tj. administratorów, autorów kursów, studentów
 • zaprojektowanie kursu (przedmiotu) i zarządzanie nim
 • tworzenie i udostępnianie różnego rodzaju elektronicznych materiałów edukacyjnych
 • komunikację między użytkownikami (w trybie synchronicznym i asynchronicznym)
 • wspieranie pracy grupowej (podział na grupy, praca nad wspólnymi projektami)
 • analizę aktywności uczestników w systemie (analiza logów)
 • weryfikację wiedzy studentów (testy i zadania on-line)
 • import gotowych kursów lub ich elementów (standard SCORM)
 • archiwizację kursów lub ich elementów (wraz z logami i plikami użytkowników)
 • gromadzenie informacji zwrotnych i opinii, zapisy na zajęcia (ankiety, głosowania online).