PROJEKTOWA PLATFORMA EDUKACYJNA

 

  

 Biuro projektu

Dom Studencki Ikar, ul. Czwartaków 15, pokój nr 7
tel. (081) 537 28 73; email: nauczyciel.power@umcs.pl

Koordynator projektu: Monika Sobolewska-Jaksim

 Informacje o projekcie 


 

  

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – aby ten czas przyniósł nam wszystkim radość, pokój, nadzieję i miłość.


Szanowni Państwo, 

7 marca 2020 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbędzie się studencka konferencja naukowa „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Germanistów, które zaprasza studentów kierunków: Anglistyki, Bałkanistyki, Germanistyki, Hispanistyki i Iberystyki, Lingwistyki Stosowanej, Portugalistyki, Romanistyki, Rusycystyki oraz Ukrainistyki do wzięcia udziału w konferencji.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: 


FORUM: Sprawy organizacyjne