KIERUNEK: ANGLISTYKA 
ZAJĘCIA DLA KIERUNKU: ANGLISTYKA

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Anglistyka - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Anglistyka - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Anglistyka - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Anglistyka - I rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Anglistyka - I rok, studia II stopnia