Kurs ma na celu  zapoznanie Studentów z problemami związanymi z zarządzaniem kryzysami w środowisku informatycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie takie jak: społeczeństwo informacyjne, cyberwojna, cyberprzestępczość

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z  procesami, mechanizmami związanymi z bezpieczeństwem zdrowotnym  w dobie globalizacji.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z pojęciami,  procesami, mechanizmami związanymi z bezpieczeństwem zdrowotnym  w dobie globalizacji.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i mechanizmami właściwymi dla strategii zarządzania w obszarze zdrowia publicznego.

Kurs ma na celu  zapoznanie Studentów z problemami związanymi z zarządzaniem kryzysami w środowisku informatycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie takie jak: społeczeństwo informacyjne, cyberwojna, cyberprzestępczość. 

Celem kursu jest szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami kulturowo - cywilizacyjnymi w XXI, z uwzględnieniem między innymi historycznych.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z zaawansowaną wiedzą na temat zarządzania kryzysowego, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, a także rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie reagowania kryzysowego (analizy, podejmowania decyzji oraz komunikacji w sytuacjach kryzysowych).

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami stanowiącymi element międzynarodowego zarządzania bezpieczeństwem zdrowia publicznego.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami stanowiącymi element międzynarodowego zarządzania bezpieczeństwem zdrowia publicznego.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami kulturowo - cywilizacyjnymi w XXI wieku.