Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagrożeniami kulturowo - cywilizacyjnymi w XXI wieku.