Nowe technologie spenetrowały każdy aspekt naszej społecznej i politycznej rzeczywistości. Nie pozostają one także obojętne w kontekście bezpieczeństwa narodowego i zagrożeń w środowisku międzynarodowym. Postępujące procesy globalizacyjne i upowszechnianie się coraz bardziej skomplikowanej technologii każą nam zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia z nią związane. Na zajęciach poruszane będą problemy związane z zarządzaniem kryzysami w środowisku informatycznym, z uwzględnieniem takich kwestii, jak cyberprzestępczość, haktywizm czy wojna informacyjna.