Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i mechanizmami właściwymi dla strategii zarządzania w obszarze zdrowia publicznego.