Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami stanowiącymi element międzynarodowego zarządzania bezpieczeństwem zdrowia publicznego.