Celem kursu jest zapoznanie studentów z katalogiem zagrożeń bezpieczeństwa o charakterze niewojskowym.