Konsultacje typu on-line. Poniedziałek 16.30-18.30  po uprzednim zgłoszeniu studenta o potrzebie takiego spotkania drogą e-mailową.