Witamy w obszarze szkoleń dla studentów.

Informujemy, że termin dodatkowy szkoleń dla Studentów rozpoczynających studia na UMCS (którzy nie zaliczyli szkoleń w pierwszym terminie):

  • bhp,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • szkolenie biblioteczne,

trwa od 10.12.2018 r. do 10.02.2019 r.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i kończą się testami zaliczeniowymi online.
Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Zapraszamy!

Szkolenie przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na naszym Uniwersytecie.

Szkolenie przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na naszym Uniwersytecie.

Szkolenie przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na naszym Uniwersytecie.

Szkolenie przeznaczone dla studentów i doktorantów, którzy składają swoją pracę dyplomową i chcą dowiedzieć się jak działa system antyplagiatowy Archiwum Prac Dyplomowych.

Obszar szkoleniowy zawiera informacje o podstawowych funkcjonalnościach platformy  e-learningowej Wirtualny Kampus. Na tej platformie na Uniwersytecie są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Można tutaj poznać i przetestować podstawowe funkcjonalności i narzędzia spotykane  na zajęciach prowadzonych w formule online.

У рамках тренінгу можна довідатися про основи функціювання платформи Віртуальний кампус. Кожен може ознайомитись із існуючими функціями та інструментами, які використовують на платформі віртуальний кампус під час проведення онлайн тренінгів та занять.