Witamy w obszarze szkoleń dla studentów.

Informujemy, że termin dodatkowy szkoleń dla Studentów rozpoczynających studia na UMCS (którzy nie zaliczyli szkoleń w pierwszym terminie):

  • bhp,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • szkolenie biblioteczne,

trwa od 10.12.2018 r. do 10.02.2019 r.


UWAGA!

TRZECI (OSTATNI!!!) TERMIN DODATKOWY: do 28.02.2019 r.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i kończą się testami zaliczeniowymi online.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Zapraszamy!

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).

Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).

Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

 

Szkolenie jest kierowane do osób, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenie jest obowiązkowe dla w/w studentów i zostanie zakończone testem zaliczeniowym (w formule online).

Zaliczenie szkolenia pojawi się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenie przeznaczone dla studentów i doktorantów, którzy składają swoją pracę dyplomową i chcą dowiedzieć się jak działa system antyplagiatowy Archiwum Prac Dyplomowych.

Szkolenie jest adresowane do studentów i ma na celu przygotowanie do udziału w zajęciach prowadzonych na naszej Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawiera informacje o podstawowych funkcjonalnościach platformy e-learningowej „Wirtualny Kampus UMCS”, na której są prowadzone zajęcia w systemie e-learning (zajęcia online) i blended learning (zajęcia mieszane: w formie tradycyjnej i online).

Można tutaj poznać i przetestować podstawowe funkcjonalności i narzędzia spotykane na zajęciach prowadzonych w formule online.

Zapraszamy!

У рамках тренінгу можна довідатися про основи функціювання платформи Віртуальний кампус. Кожен може ознайомитись із існуючими функціями та інструментами, які використовують на платформі віртуальний кампус під час проведення онлайн тренінгів та занять.