Witamy w obszarze szkoleń dla studentów.

Informujemy, że termin szkoleń dla rozpoczynających studia na UMCS:

  • bhp,
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów,
  • szkolenie biblioteczne,

trwa od 22.10.2018 r. do 25.11.2018 r.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego, drugiego stopnia (w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów rozpoczynających studia na naszej uczelni i kończą się testami zaliczeniowymi online.
Zaliczenia pojawią się w systemie USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.


Zapraszamy!

Szkolenie przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na naszym Uniwersytecie.

Szkolenie przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na naszym Uniwersytecie.

Szkolenie przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na naszym Uniwersytecie.

Szkolenie przeznaczone dla studentów i doktorantów, którzy składają swoją pracę dyplomową i chcą dowiedzieć się jak działa system antyplagiatowy Archiwum Prac Dyplomowych.

Obszar szkoleniowy zawiera informacje o podstawowych funkcjonalnościach platformy Wirtualny Kampus. Można tutaj poznać i przetestować podstawowe funkcjonalności i narzędzia spotykane  na szkoleniach w formule online  i zajęciach  prowadzonych  na Wirtualnym Kampusie.

У рамках тренінгу можна довідатися про основи функціювання платформи Віртуальний кампус. Кожен може ознайомитись із існуючими функціями та інструментами, які використовують на платформі віртуальний кампус під час проведення онлайн тренінгів та занять.