Grafika: Michal Jarmoluk - Pixabay

 

Witamy w przestrzeni Wirtualnego Kampusu UMCS,
w której odbywają się wykłady ogólnouniwersyteckie w formule online

 

Wykład w formule online może mieć następujące formy:

  • wykład w całości jest realizowany w formule e-learning (na platformie Wirtualny Kampus udostępniane są wszystkie zasoby i zorganizowane jest zaliczenie)
  • część wykładu jest realizowana w formule e-learning na platformie Wirtualny Kampus
  • na platformie Wirtualny Kampus udostępniane są materiały dydaktyczne do wykładu i zorganizowane jest zaliczenie; wykład odbywa się w formie tradycyjnej (w sali dydaktycznej)
  • na platformie Wirtualny Kampus udostępniane są tylko materiały dydaktyczne do wykładu; wykład i zaliczenie odbywają się w formie tradycyjnej.

 

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie
Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Więcej informacji  o zapisach na stronie:  https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,928,zapisy-na-wyklady-ogolnouniwersyteckie-17-26-02-,87168.chtm

 

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia stacjonarne

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich - studia niestacjonarne