W tym miejscu  udostępniane są semestralne wykłady ogólnouniwersyteckie prowadzone w formule wykładu online.