Seminarium magisterskie dla studentów stacjonarnych I roku II stopnia na kierunku Logistyka

Seminarium magisterskie dla studentów studiów niestacjonarnych I roku II stopnia kierunku Logistyka 

Seminarium magisterskie dla studentów II roku II stopnia kierunku Logistyka

Kurs przeznaczony dla seminarzystów w trakcie pisania pracy magisterskiej 

Kurs z przedmiotu Dystrybucja i Komunikacja Multikanałowa dla studentów III roku kierunku Zarządzanie specjalność Reklama i Nowoczesne Formy Komunikacji Marketingowej

Undergraduate level marketing course for Erasmus students.