Celem kursu jest prezentacja problematyki badań marketingowych.

Seminarium magisterskie dla studentów stacjonarnych I roku II stopnia na kierunku Logistyka

Seminarium magisterskie dla studentów studiów niestacjonarnych I roku II stopnia kierunku Logistyka