W ramach seminarium licencjackiego studenci otrzymują materiały do pisania pracy i mogą na bieżąco konsultować z promotorem poszczególne etapy pisania swojej pracy.

Kurs z przedmiotu Prawo antymonopolowe dla studentów II i III roku kierunku prawno-biznesowego studiów stacjonarnych I stopnia (semestr zimowy 2020/2021).