W ramach seminarium licencjackiego studenci otrzymują materiały do pisania pracy i mogą na bieżąco konsultować z promotorem poszczególne etapy pisania swojej pracy.