Zajęcia specjalnościowe dla Studentów Kulturoznawstwa (studia II stopnia, rok I)

Zajęcia przeznaczone dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska.


Kurs Historia języka polskiego z elementami dialektologii (dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku filologia polska)

Kurs Pogranicza językowe (dla Studentów III roku studiów I stopnia na kierunku filologia polska)

Kurs Prawo autorskie (dla Studentów I roku studiów I stopnia na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne)