Zajęcia specjalnościowe dla Studentów Kulturoznawstwa (studia II stopnia, rok I)