Zajęcia przeznaczone dla Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska.