Zajęcia dla Studentów I roku filologii polskiej studiów II stopnia.