Wykład dla Studentów I roku e-edytorstwa i technik redakcyjnych, studia II stopnia