Celem kursu końcowy egzamin z zagadnień dotyczacych procesów poprzedzającymi fermentację (upstream processing). Są to procesy jednostkowe, które obejmują izolację/pozyskanie i badanie przesiewowe mikroorganizmów, ulepszenie szczepu w celu wytworzenia tanio dużych ilości pożądanego produktu przemysłowego, konserwację i przechowywanie szczepów, przygotowanie inokulum, wybór substratu do produkcji, optymalizację i opracowanie odpowiednich podłoży produkcyjnych  i ich sterylizację.

Ponadto egzamin obejmuje podstawowe zagadnienia z procesów bioreaktorowych obejmujące przede wszystkim: podział, typy i zastosowania bioreaktorów, sposoby prowadzenia procesów bioreaktorowych, opracowywania optymalnych warunków bioprocesu, ogólne zasady zmiany skali bioreaktorów, problemy operacyjne i użytkowe związane m.in. z napowietrzaniem pożywek, termostatowaniem, mieszaniem i likwidacją piany. Omówione zostaną także: dobór wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz zastosowania, budowa i zasada działania wybranych bioczujników.