Przedmiotem kursu są podstawowe zagadnienia z procesów bioreaktorowych obejmujące przede wszystkim: podział, typy i zastosowania bioreaktorów, sposoby prowadzenia procesów bioreaktorowych, opracowywania optymalnych warunków bioprocesu, ogólne zasady zmiany skali bioreaktorów, problemy operacyjne i użytkowe związane m.in. z napowietrzaniem pożywek, termostatowaniem, mieszaniem i likwidacją piany. Omówione zostaną także: dobór wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz zastosowania, budowa i zasada działania wybranych bioczujników.