Grzyby w środowisku oraz gospodarce człowieka – od starożytności do współczesności (korzyści i zagrożenia). Bogactwo gatunkowe i różnorodność grzybów. Podstawowe elementy budowy struktur wegetatywnych i generatywnych. Miejsce grzybów w świecie organizmów żywych – podstawy taksonomii, charakterystyka najważniejszych grup. Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych warunkujących rozwój, rozmnażanie i rozprzestrzenienie grzybów. Relacje między grzybami i innymi organizmami (pasożytnictwo, saprobizm, mutualizm) – najważniejsze grupy biologiczno-ekologiczne. Grzyby chorobotwórcze oraz powodujące choroby przechowalnicze.

Gatunki grzybów jako organizmy „workhorse" w biotechnologii. Metody hodowli grzybów (powierzchniowa, wgłębna i bioreaktorowa). Zastosowanie grzybów jednokomórkowych i strzępkowych w biotechnologii: organizmy modelowe, fermentacje, produkcja enzymów, białek rekombinowanych, antybiotyków i nowych związków o aktywności biologicznej. Zastosowanie w produkcji żywności (m.in. produkcja białka pochodzenia grzybowego) i ochronie środowiska. Uprawa grzybów wielkoowocnikowych i ich wykorzystanie jako źródła substancji biologicznie czynnych.

Celem kursu końcowy egzamin z zagadnień dotyczacych procesów poprzedzającymi fermentację (upstream processing). Są to procesy jednostkowe, które obejmują izolację/pozyskanie i badanie przesiewowe mikroorganizmów, ulepszenie szczepu w celu wytworzenia tanio dużych ilości pożądanego produktu przemysłowego, konserwację i przechowywanie szczepów, przygotowanie inokulum, wybór substratu do produkcji, optymalizację i opracowanie odpowiednich podłoży produkcyjnych  i ich sterylizację.

Ponadto egzamin obejmuje podstawowe zagadnienia z procesów bioreaktorowych obejmujące przede wszystkim: podział, typy i zastosowania bioreaktorów, sposoby prowadzenia procesów bioreaktorowych, opracowywania optymalnych warunków bioprocesu, ogólne zasady zmiany skali bioreaktorów, problemy operacyjne i użytkowe związane m.in. z napowietrzaniem pożywek, termostatowaniem, mieszaniem i likwidacją piany. Omówione zostaną także: dobór wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz zastosowania, budowa i zasada działania wybranych bioczujników.