Praktyczny przekład tekstów specjalistycznych_3 rok LIC

Practical Translation of Specialized Texts- Laboratory (30h)

 • expanding the specialised vocabulary and improving language skills in the field of selected domains in the mother tongue and foreign language;
 • deepening the knowledge necessary for proper reception and production of specialist texts from selected fields, including translation and interpretation on the basis of the specialist vocabulary learned in selected fields.
 • BIBLIOGRAPHY:

  Basic:

  Bázlik, M. P. Ambrus. 2008. A Grammar of Legal English. Bratislawa: Iura Edition Wolters Kluwer.

  Belczyk, Arkadiusz. 2009. Poradnik tłumacza. Idea: Kraków.

  Bogudziński, J. Buczkowski, K. Kaznowski, A. 2000. Wzory umów i pism. Compendium of Legal Templates. Warszawa: C.H.Beck.

  Domański, P. 1993. English in Science and Technology. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.

  Korzeniowska, A. & P. Kuhiwczak. 2010. Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. PWN: Warszwa.

  Kozłowska, Zofia 2007. O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). PWN: Warszawa.

  Legeżyńska A., 1986.Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa.

  Mocarz-Kleindienst, Maria 2011. Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Myrczek, E. 2006. Lexicon of Legal Terms. Warszawa: Ch.H. Beck. materiały autentyczne

   Additional:

  Baker, Mona. 1992. In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge

  Bell, Roger Thomas. 1998. Translation and Translating: Theory and Practice. London and New York: Longman.

  Dąmbska-Prokop, Urszula (ed.). 2000. Mała Encyklopedia Przekładoznawstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii.

  Dzierżanowska, H. 1988. Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego. PWN: Warszawa.

  Hatim, Basil. 2001. Teaching and Researching Translation. Harlow: Longman.

  Hatim, Basil and Jeremy Munday. 2004. Translation: an Advanced Resource Book. London and New York: Routledge.

  Hejwowski, Krzysztof. 2006. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

  • Other available bibliography items regarding translation and specialized vocabulary, including dictionaries and online sources
  http://www.tech-dict.pl/slownik_techniczny/translator

Celem kursu jest informowanie studentów 1 roku II stopnia Lingwistyki Stosowanej o:

- aktualnych sprawach i ogłoszeniach, np. planach lekcji, legitymacjach studenckich, itp.

- dokumentach, rejestracji na poszczególne przedmioty

- kalendarium wydarzeń podczas roku akademickiego

- formach komunikacji z opiekunem roku dr Anną Dąbrowską

Celem kursu jest informowanie studentów 3 roku 1 stopnia Lingwistyki Stosowanej o:

- aktualnych sprawach i ogłoszeniach, np. planach lekcji, legitymacjach studenckich, itp.

- dokumentach, rejestracji na poszczególne przedmioty

- kalendarium wydarzeń podczas roku akademickiego

- formach komunikacji z opiekunami roku dr Anną Dąbrowską i mgr Anną Błażukiewicz

Konsultacje

W semestrze zimowym 2023/24 (po wcześniejszym mailowym umówieniu się na spotkanie):

Kronos pokój 135

poniedziałek godz. 11.30-12.30
czwartek godz. 11.30-12.30

Kontakt mailowy: 

anna.dabrowska@mail.umcs.pl lub adabrowska.edu@gmail.com

Możliwość konsultacji online (wideokonferencja: Teams lub BBB-kampus) w tych samych godzinach

TeamsPlatforma MS Teams: Kod zespołu: 5j0owvn

Office hours: 

Monday: 11.30-12.30

Thursday: 11:30-12:30

The course aims at:

 • expanding the specialised vocabulary and improving language skills in the field of selected domains in the mother tongue and foreign language;
 • deepening the knowledge necessary for proper reception and production of specialist texts from selected fields, including translation and interpretation on the basis of the specialist vocabulary learned in selected fields, e.g.
 1. legal translation (contracts of employment)
 2. medical translation
 3. technical / scientific translation

The course aims at:

 • expanding the specialised vocabulary and improving language skills in the field of selected domains in the mother tongue and foreign language;
 • deepening the knowledge necessary for proper reception and production of specialist texts from selected fields, including translation and interpretation on the basis of the specialist vocabulary learned in selected fields, e.g. 
1. legal translation (contracts of employment),
2. medical translation,     
3. technical / scientific translation
4. others (for interested)

Description of the course:

The aim of the MA seminar is the linguistic analysis of authentic examples of the use of the English language (e.g. specialized translations, blogs, songs, students’ statements) in the cognitive paradigm. The proposed research areas concern the common understanding of reality (e.g. beliefs about what is friendship, love, marriage, or stereotypes of a teacher, Englishman, doctor), taking into account the subjectivism of interpretation and evaluation. The seminar also deepens interpersonal and intercultural communication skills.

 Selected cognitive linguistics tools - discussed during the seminar and serving as a topic for a MA thesis – are as follows:

1) Conceptual Metaphor Theory and multimodality of metaphors - why, for example, TIME IS MONEY, A TEACHER IS A GUIDE, AND LIFE IS A JOURNEY, and how to recognize metaphors in words, graphics or music

2) Theory of mental spaces and conceptual integration - which features of individual elements of speech (e.g. anger comes out through his ears) do we combine in the mind in order to understand it?

3) Force Dynamics as a semantic category and how individuals interact in relation to force - e.g. why, during arguments or strong emotions, expressions involving psychological forces reflect the extension of the category of force dynamics from the physical domain to the psychological domain - i.e. why is fear paralyzing, anger suppressed and sadness overwhelming?

4) Critical Discourse Analysis - analysis of statements in terms of structure, mechanism, message, e.g. an analysis of politicians’ discourse on refugees, education, etc.