Zakres tematyczny: Językoznawstwo

Prowadzący / Promotor: dr Anna Dąbrowska

Opis:
Seminarium wprowadza studentów w problematykę wybranych przez nich językoznawczych tematów badawczych i zapoznaje ich z metodami badawczymi stosowanymi w danych dyscyplinach. Celem seminarium dyplomowego jest zwrócenie uwagi seminarzystów na różnorodność odmian języka angielskiego we współczesnym świecie, a także ich rozwoju i podłoża kulturowego. Omawiane będą między innymi wybrane zagadnienia wg następujących obszarów badawczych:

I.       Analiza syntaktyczno-semantyczna

Syntaktyczna analiza metafor / idiomów w wybranych tekstach

Pola semantyczne związane z ….(np. jedzeniem, przyrodą)

Rola leksykonu w strukturach syntaktycznych 

II.       Teorie kognitywne

Kognitywna teoria metafor. Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona i jej przykłady w języku codziennym

Codzienność metafory w perspektywie kognitywistycznej 

Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania rzeczywistości

III.       Badania korpusowe

Zwroty frazeologiczne i ich status w korpusie

Matafory w badaniach korpusowych

Metafory wyrażające stany emocjonalne, np. złość, gniew, miłość, a znaczenie kontekstu

Celem kursu jest informowanie studentów 1 roku 1 stopnia Lingwistyki Stosowanej o:

- aktualnych sprawach i ogłoszeniach, np. immatrykulacji, legitymacjach studenckich, itp.

- dokumentach, rejestracji na poszczególne przedmioty

- kalendarium wydarzeń podczas roku akademickiego

- formach komunikacji z opiekunem roku dr Anną Dąbrowską

Konsultacje online (wideokonferencja)
wtorek godz. 14.00-15.00
środa godz. 9.00-10.00

The aims of the course are the following:

  • to acquaint students with the problems connected with the translation of various texts
  • to help students prepare themselves for translation of different texts (parallel texts, creating glossaries, searching for proper vocabulary)
  • to help students gain knowledge, develop their professional skills, as well as the ability to make use of various sources and new technologies
  • to help students understand the need for constant development in order to translate efficiently and properly
  • to acquaint students with the process of translation
  • to help students develop their group skills (acquiring different roles, e.g. coordinator, editor, proofreader)
  • to exercise the negotiation and persuasion skills, as well as the skills connected to work culture
  • to acquaint students with the responsibility for the translation and the translation team
  • to develop students’ abilities to work under pressure and to help them overcome stress

Zakres tematyczny: Językoznawstwo

Prowadzący / Promotor: dr Anna Dąbrowska

Opis:
Seminarium wprowadza studentów w problematykę wybranych przez nich językoznawczych tematów badawczych i zapoznaje ich z metodami badawczymi stosowanymi w danych dyscyplinach. Celem seminarium dyplomowego jest zwrócenie uwagi seminarzystów na różnorodność odmian języka angielskiego we współczesnym świecie, a także ich rozwoju i podłoża kulturowego. Omawiane będą między innymi wybrane zagadnienia wg następujących obszarów badawczych:

I.       Analiza syntaktyczno-semantyczna

Syntaktyczna analiza metafor / idiomów w wybranych tekstach

Pola semantyczne związane z ….(np. jedzeniem, przyrodą)

Rola leksykonu w strukturach syntaktycznych 

II.       Teorie kognitywne

Kognitywna teoria metafor. Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona i jej przykłady w języku codziennym

Codzienność metafory w perspektywie kognitywistycznej 

Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania rzeczywistości

III.       Badania korpusowe

Zwroty frazeologiczne i ich status w korpusie

Matafory w badaniach korpusowych

Metafory wyrażające stany emocjonalne, np. złość, gniew, miłość, a znaczenie kontekstu