Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej procesów percepcji społecznej i ich konsekwencji dla funkcjonowania społecznego jednostki. Przedstawione zostaną główne psychologiczne podejścia teoretyczne dotyczące poznania społecznego oraz znaczenie w nim czynników kontekstowych (sytuacja społeczna i okoliczności fizyczne), doznań zmysłowych (ucieleśnione poznanie) oraz tendencyjności w formułowaniu ocen i sądów (asymetria negatywno-pozytywna; przekazy lękowe; nawyki).

Wykład skupia się na omówieniu psychologicznych procesów spostrzegania wizerunku polityków oraz na strategiach autoprezentacyjnych wykorzystywanych przez nich w celu zdobywania poparcia społecznego. Przedstawione zostaną teoretyczne podstawy odnoszące się do psychologicznych teorii formowania wrażeń o innych ludziach  oraz strategii marketingowych wykorzystywanych do kreowania wizerunku polityków. . Wiedza przekazana na wykładzie jest podstawą do kształtowania praktycznych umiejętności studentów w planowaniu kampanii politycznych oraz zdolności obrony przed wpływem społecznym.