Konto na Wirtualnym Kampusie

Na platformie Wirtualny Kampus nie ma procedury zakładania i aktywowania kont. Każdy pracownik UMCS i student posiada swoje konto na platformie. Aby zalogować się na Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl/), należy na stronie głównej wybrać opcję „Zaloguj się” (prawy górny róg).

Po wybraniu tej opcji zostajemy automatycznie przeniesieni na stronę Punktu Logowania” – (serwisu, który zapewnia logowanie do wielu aplikacji internetowych UMCS np. USOS, sieci eduroam), gdzie należy podać prawidłowy identyfikator oraz hasło.

Jeżeli nigdy nie korzystałeś z „Punktu Logowania”, to należy skorzystać z opcji „Ustaw nowe hasło” (Uwaga! ustawienie nowego hasła dostępu jest równoznaczne z utworzeniem kont w usługach np. eduroam, USOS, Wirtualny Kampus lub w przypadku kont już istniejących, zmianą haseł na nowe).

Identyfikator

Każdy otrzyma swój identyfikator w wiadomości e-mail podczas ustawiania hasła. Obowiązują następujące zasady nadawania identyfikatorów:

Jeżeli jesteś pracownikiem - Twoim identyfikatorem jest: Twoje nazwisko i pierwsza litera imienia (np. „nowakj” dla Jana Nowaka). Jeżeli twoje nazwisko jest dwuczłonowe, w polu „Identyfikator” wpisz wyłącznie jego pierwszy człon i pierwszą literę imienia (np. Anna Nowak-Iksińska powinna wpisać nazwę „nowaka”).

Jeżeli jesteś studentem - Twoim identyfikatorem jest numer albumu.

Hasło

Ustaw nowe hasło, jeżeli go nie pamiętasz.

Po wpisaniu prawidłowego identyfikatora oraz hasła zostajemy automatycznie przeniesieni ponownie na stronę główną Wirtualnego Kampusu - mamy już dostęp do swojego profilu (wraz z opcjami dostępnymi dla użytkownika) oraz kursów,  których jesteśmy nauczycielem prowadzącym lub uczestniczącym w zajęciach studentem.