POMOC

Site: Wirtualny Kampus UMCS
Course: pomoc
Book: POMOC
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 1 October 2023, 7:05 AM

Platforma Wirtualny Kampus

Wirtualny Kampus  jest to platforma zdalnego nauczania (platforma e-learningowa) funkcjonująca (zgodnie Zarządzeniem Nr 81/2021) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jest to system informatyczny/aplikacja umożliwiająca realizację nauczania w formule zdalnej (na odległość) - integrująca różne narzędzia zdalnej edukacji.

Wykorzystywana jest  platforma MOODLE

 

Platforma zdalnego nauczania:

 • pełni rolę repozytorium materiałów dydaktycznych
 • stanowi medium komunikacyjne pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego
 • prowadzącym zajęcia umożliwia zarządzanie materiałami dydaktycznymi, grupami użytkowników i procesem kształcenia
 • uczącym się zapewnia wirtualną osobistą przestrzeń kształcenia z narzędziami pracy, nauki i komunikacji.

 

Platforma jest zaprojektowana i skonstruowana w taki sposób, aby:

 • nauczycielom umożliwić kompleksowe zarządzanie zasobami edukacyjnymi i procesem nauczania i uczenia się,
 • uczącym się zapewnić możliwość nauki w formule zdalnej w sposób atrakcyjny.

Platforma Wirtualny Kampus jest swoistą „wirtualną uczelnią” - wirtualnym środowiskiem kształcenia gromadzącym wszystkich uczestników procesu nauczania uniwersyteckiego. 

 

Podstawowe wymagania do korzystania z Wirtualnego Kampusu:

 • komputer /urządzenie mobilne
 • dostęp do Internetu
 • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa/aplikacja mobilna MOODLE
 • aktywne konto e-mail

BigBlueButton (system do wideokonferencji)


Wideokonferencja na Wirtualnym Kampusie

Zajęcia w trybie synchronicznym realizowane są z wykorzystaniem narzędzia/modułu BigBlueButton (BBB) - uruchamianego w przeglądarce internetowej. Instrukcje/tutoriale (ze strony producenta)


Wymagania

 • Należy używać zaktualizowanych wersji Google Chrome lub Mozilla Firefox, aby uzyskać najlepszą wydajność
 • Wideokonferencja działa na urządzeniach mobilnych
 • Należy upewnić się, że sprzęt tj. słuchawki, mikrofon, kamera internetowa działają  poprawnie
 • Zalecane są słuchawki zewnętrzne, aby zminimalizować sprzężenie dźwiękowe
 • W razie potrzeb należy wyłączyć wszelkie wyskakujące okienka w przeglądarce


Problemy z dołączeniem do sesji

W razie problemów z dołączeniem do sesji wideokonferencji na Wirtualnym Kampusie prosimy o wykonanie testowego połączenia na zewnętrznej stronie: https://test.bigbluebutton.org/

Dodatkowo warto sprawdzić wersję przeglądarki i systemu operacyjnego. Można te dane automatycznie odczytać pod adresem:


Problemy z dodaniem prezentacji

 • System przyjmuje pliki o rozmiarze nie większym, niż 35MB.
 • Prezentacja nie może mieć więcej, niż 250 slajdów.
 • Najlepiej dodawać pliki w formacie pdf

Zablokowany BigBlueButtonWymagania techniczne


 • Aby korzystać z platformy Wirtualny Kampus (MOODLE) wystarczy komputer z systemem operacyjnym z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 • W konfiguracji przeglądarki konieczne jest włączenie obsługi JavaScript, a także akceptacja ciasteczek (cookies), które niezbędne są do utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika.
 • W przypadku korzystania z telekonferencji może być wymagane korzystanie z mikrofonu, głośnika (komputer wyposażony w kartę dźwiękową lub odpowiednik) i kamery.

Konto na Wirtualnym Kampusie

Na platformie Wirtualny Kampus nie ma procedury zakładania i aktywowania kont. Każdy pracownik UMCS i student posiada swoje konto na platformie. Aby zalogować się na Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl/), należy na stronie głównej wybrać opcję „Zaloguj się” (prawy górny róg).

Po wybraniu tej opcji zostajemy automatycznie przeniesieni na stronę Punktu Logowania” – (serwisu, który zapewnia logowanie do wielu aplikacji internetowych UMCS np. USOS, sieci eduroam), gdzie należy podać prawidłowy identyfikator oraz hasło.

Jeżeli nigdy nie korzystałeś z „Punktu Logowania”, to należy skorzystać z opcji „Ustaw nowe hasło” (Uwaga! ustawienie nowego hasła dostępu jest równoznaczne z utworzeniem kont w usługach np. eduroam, USOS, Wirtualny Kampus lub w przypadku kont już istniejących, zmianą haseł na nowe).

Identyfikator

Każdy otrzyma swój identyfikator w wiadomości e-mail podczas ustawiania hasła. Obowiązują następujące zasady nadawania identyfikatorów:

Jeżeli jesteś pracownikiem - Twoim identyfikatorem jest: Twoje nazwisko i pierwsza litera imienia (np. „nowakj” dla Jana Nowaka). Jeżeli twoje nazwisko jest dwuczłonowe, w polu „Identyfikator” wpisz wyłącznie jego pierwszy człon i pierwszą literę imienia (np. Anna Nowak-Iksińska powinna wpisać nazwę „nowaka”).

Jeżeli jesteś studentem - Twoim identyfikatorem jest numer albumu.

Hasło

Ustaw nowe hasło, jeżeli go nie pamiętasz.

Po wpisaniu prawidłowego identyfikatora oraz hasła zostajemy automatycznie przeniesieni ponownie na stronę główną Wirtualnego Kampusu - mamy już dostęp do swojego profilu (wraz z opcjami dostępnymi dla użytkownika) oraz kursów,  których jesteśmy nauczycielem prowadzącym lub uczestniczącym w zajęciach studentem.

Problem z zalogowaniem się na Wirtualny Kampus

Jeżeli występuje problem z zalogowaniem się na Wirtualny Kampus prosimy kontaktować się z administratorami obsługi technicznej „Punktu Logowania UMCS”: 

usos@umcs.pl

tel.: (81) 537 57 69

Uprawnienia (role) na Wirtualnym Kampusie

Na Wirtualnym Kampusie konta użytkowników mogą mieć różny poziom uprawnień tzw. role.

Automatycznie wszystkie konta na Kampusie mają przypisaną rolę "Student" - umożliwiającą zalogowanie się na Kampus i udział w zaprojektowanych przez nauczyciela prowadzącego kursach (zajęciach). Aby móc utworzyć na platformie kurs (obszar do zajęć) należy mieć uprawnienia Autora/Menedżera.

Uprawnienia do zakładania kursów (przestrzeni) na Wirtualnym Kampusie

Pracownicy Uniwersytetu, współpracownicy i doktoranci mogą korzystać z platformy w celu realizacji swoich zajęć w formule zdalnej. W tym celu w systemie muszą być przypisane do konta pracownika/doktoranta uprawnienia (Autora/Menedżera) pozwalające na tworzenie na platformie kursów (obszarów do zajęć). Dla pracownika na jego macierzystym wydziale zostaje utworzona tzw. kategoria, w której może uruchamiać kursy.

Aby uzyskać uprawnienia i prowadzić kursy (przedmioty) na Wirtualnym Kampusie, należy skontaktować się z:

Biurem ds. Zdalnego Kształcenia UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat), pok. 1410
e-mail: kampus@umcs.pl
tel.: (81) 537 61 81
dyżur online: Wirtualny Kampus

Udział w kursach (zajęciach) na Wirtualnym Kampusie

Aby wziąć udział w kursach udostępnianych na Wirtualnym Kampusie, należy zalogować się na platformę. Następnie student powinien wybrać swój Wydział i odszukać kategorię z nazwiskiem nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz swoje zajęcia.

Kursy na platformie mogą być ogólnodostępne lub dostęp może być ograniczony - zabezpieczony hasłem.

Jeżeli system poprosi o podanie hasła (klucza dostępu) do kursu - należy wpisać to hasło (otrzymane od nauczyciela). W ten sposób odbywa się zapisywanie na kurs.

Podanie hasła jest wymagane tylko podczas pierwszego logowania się do kursu. Aby ponownie uzyskać dostęp do kursów (na które student jest już zapisany), konieczne będzie jedynie zalogowanie się do systemu.

Gdy student jest już zapisany do kursów, posiada do nich dostęp poprzez blok „Moje kursy” (widoczny np. na górnym pasku).

Z kursu uczestnik może samodzielnie się wypisać korzystając z opcji “Wypisz mnie z…”, (dostępnej w obszarze kursu). Natomiast, jeżeli ta opcja jest niewidoczna - oznaczać to będzie, że uczestnik zostanie automatycznie systemowo usunięty z kursu, co nastąpi po długim okresie nie logowania się do tego kursu (powyżej 360 dni). W każdym momencie, kontaktując się administratorem bądź prowadzącym nauczycielem, student może zostać wypisany z kursu.

Komunikacja na Wirtualnym Kampusie

Na Wirtualnym Kampusie możliwa jest komunikacja pomiędzy studentami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Dostępne są narzędzia umożliwiające:

 • komunikację synchroniczną (czyli odbywającą się w czasie rzeczywistym)

 • komunikację asynchroniczną (komunikujące się osoby nie muszą być w tym samym czasie zalogowane na platformę)

 Na Kampusie dostępne są następujące narzędzia do komunikacji:

Materiały na Wirtualnym Kampusie

Na Wirtualnym Kampusie można spotkać się z różnymi formami prezentowania i przekazywania treści dydaktycznych. Mogą to być zarówno zasoby tworzone bezpośrednio na stronie platformy (nie można ich zapisać, jedynie wyświetlić), jak i zewnętrzne pliki, które są zamieszczone w kursie i które zazwyczaj można pobrać i zapisać.

Materiały w zajęciach zdalnych mogą być różnego typu, np.:

Materiały informacyjne – dzięki nim student zna sposób organizowania nauki na zajęciach.

Materiały dydaktyczneprzygotowane i opracowane tak, by odpowiadały celom dydaktycznym zajęć. Są udostępniane w różnorodnej formie, np.

 • e-podręczniki, czyli opracowane teksty dostarczone w dowolnym formacie, które mogą być wzbogacone elementami graficznymi i zawierać przykłady praktycznego zastosowania wiedzy (np. studium przypadku)

 • odnośniki do artykułów i podręczników umieszczonych w Internecie

 • odnośniki do rzetelnych i stabilnych stron internetowych

 • słowniki pojęć

 • pliki multimedialne (np. materiały wideo, audio, inne materiały dynamiczne).

Materiały utrwalające i aktywizującesłużą podsumowaniu i usystematyzowaniu wiedzy.

Materiały sprawdzająceumożliwiają prowadzącemu zajęcia kontrolowanie pracy studenta i ocenę postępów w nauce.

Przykłady różnych form prezentacji treści szkoleniowych na Kampusie

Aktywności w zajęciach na Wirtualnym Kampusie

Na zajęciach na Wirtualnym Kampusie prowadzący może zastosować różne narzędzia (tzw. aktywności), które mają na celu przekazanie wiedzy, jej utrwalanie lub sprawdzenie.

Przykłady:

Zadanie online -  umożliwia przesłanie pracy (w formie elektronicznej) poprzez  Kampus do nauczyciela.

Test online -  służy utrwalaniu wiedzy lub jej sprawdzeniu. Testy na Kampusie najczęściej są oceniane automatycznie.

Problem z wyświetlaniem aktywności w kursie