Egzamin z polityki bezpieczeństwa RP dla studentów III roku SM - specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe w roku akademickim 2020/21

Egzamin z Polityki zagranicznej RP dla studentów III roku SM w roku akademickim 2020/21

Egzamin końcowy z Polityki zagranicznej RP dla studentów II roku BN w roku akademickim 2020/2021

Optional course for International Retations 1st year students

Wykłady z przedmiotu zarządzanie międzynarodowe przeznaczone dla studentów II roku I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym.

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów magisterskich na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

The course is designed for second-year students of the Master's degree in International Relations, specialization - economic diplomacy and is conducted in the form of on-line classes. The contents of individual classes include subject literature, presentation and tasks for students. Each task should be completed within a specified period.

Lectures in the course Global Political Economics for first-year IR students of master's studies conducted on line in the form of synchronous lectures

Wykłady z przedmiotu ekonomia rozwoju dla studentów I roku kierunku SM studiów II stopnia realizowane w trybie zdalnym w formie wykładów

Wykłady z przedmiotu polityka bezpieczeństwa RP dla studentów II roku BN studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych