Wykłady z przedmiotu polityka bezpieczeństwa RP dla studentów II roku BN studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych