Wykłady z przedmiotu ekonomia rozwoju dla studentów I roku kierunku SM studiów II stopnia realizowane w trybie zdalnym w formie wykładów