Egzamin z polityki bezpieczeństwa RP dla studentów III roku SM - specjalność bezpieczeństwo międzynarodowe w roku akademickim 2020/21