Wykłady z przedmiotu zarządzanie międzynarodowe przeznaczone dla studentów II roku I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, na specjalności zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym.