Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - II rok, studia II stopnia

Zajęcia w formule zdalnej  realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - II rok, studia II stopnia

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Nauczyciel na miarę XXI wieku" dla studentów kierunku  Filologia Polska - II rok, studia II stopnia