Platforma Wirtualny Kampus

Wirtualny Kampus  jest to platforma zdalnego nauczania (platforma e-learningowa) funkcjonująca (zgodnie Zarządzeniem Nr 81/2021) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jest to system informatyczny/aplikacja umożliwiająca realizację nauczania w formule zdalnej (na odległość) - integrująca różne narzędzia zdalnej edukacji.

Wykorzystywana jest  platforma MOODLE

 

Platforma zdalnego nauczania:

  • pełni rolę repozytorium materiałów dydaktycznych
  • stanowi medium komunikacyjne pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego
  • prowadzącym zajęcia umożliwia zarządzanie materiałami dydaktycznymi, grupami użytkowników i procesem kształcenia
  • uczącym się zapewnia wirtualną osobistą przestrzeń kształcenia z narzędziami pracy, nauki i komunikacji.

 

Platforma jest zaprojektowana i skonstruowana w taki sposób, aby:

  • nauczycielom umożliwić kompleksowe zarządzanie zasobami edukacyjnymi i procesem nauczania i uczenia się,
  • uczącym się zapewnić możliwość nauki w formule zdalnej w sposób atrakcyjny.

Platforma Wirtualny Kampus jest swoistą „wirtualną uczelnią” - wirtualnym środowiskiem kształcenia gromadzącym wszystkich uczestników procesu nauczania uniwersyteckiego. 

 

Podstawowe wymagania do korzystania z Wirtualnego Kampusu:

  • komputer /urządzenie mobilne
  • dostęp do Internetu
  • zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa/aplikacja mobilna MOODLE
  • aktywne konto e-mail