Seminarium multimodalności w percepcji i komunikacji

  1. Percepcja ma charakter multisensoryczny – nasze zmysły tworzą system wzajemnie powiązanych procesów charakteryzowanych na poziomie psychologicznym, neurobiologicznym, fenomenologicznym. Elementem wiążącym jest ludzkie ciało (embodiment) wchodzące w interakcje ze światem (situatedness). Jak zmysły współdziałają ze sobą? Jakie konsekwencje ma utrata jednego ze zmysłów? Jak badać zaangażowanie zmysłów w poznanie (np. eye-tracking, motion capturing)? Jak modelować percepcję multisensoryczną? – to wybrane problemy do dyskusji.

  2. Komunikacja, z kolei, ma charakter polisemiotyczny – wykorzystujemy rozmaite środki wyrazu (język mówiony, pisany, obrazy statyczne, obrazy ruchome, gesty, etc.) w tworzeniu komunikatów. W tym kontekście można rozpatrywać przykładowe problemy: Jak rozmaite środki wyrazu łączą się (w filmach, ilustrowanych książkach, na stronach internetowych)? Jak modelować procesy komunikacji (np. Natural Language Processing)? Jak – wykorzystując polisemiotyczność – wspierać procesy uczenia się lub edukowania?

  3. Powyższe aspekty funkcjonowania człowieka w świecie traktuję w moich badaniach jako dwie strony jednego złożonego zjawiska: poznania multimodalnego. Na seminarium zapraszam Państwa zainteresowanych zaangażowaniem w badania nad perspektywą teoretyczną, empiryczną lub obliczeniową multimodalności poznania.

Termin seminarium: wtorek, 13:00-14:30