The course is dedicated to second-year students of Medical Biology as a support for the classes in Cell Biology

Ten kurs Biologii Komórki na Wirtualnym Kampusie przygotowany jest dla studentów II roku Biotechnologii jako uzupełnienie wykładów i laboratoriów z tego przedmiotu odbywanych w trzecim semestrze studiów.

Ten kurs Cytologii na Wirtualnym Kampusie przygotowany jest dla studentów I roku Bioanalityki jako uzupełnienie wykładów i laboratoriów z tego przedmiotu odbywanych w pierwszym semestrze studiów.

Ten kurs Biologii Komórki na Wirtualnym Kampusie przygotowany jest dla studentów I roku Chemii środków bioaktywnych i kosmetyków jako uzupełnienie wykładów i laboratoriów z tego przedmiotu odbywanych w pierwszym semestrze studiów.