Ten kurs Biologii Komórki na Wirtualnym Kampusie przygotowany jest dla studentów I roku I stopnia Biotechnologii jako miejsce realizacji wykładów i przygotowania do egzaminu z tego przedmiotu  w pierwszym semestrze studiów.

Obszar jest dostępny tylko dla zarejestrowanych i uprawnionych użytkowników, którzy otrzymali kod dostępu.

Jeśli masz problem z dostępem zwróć się do koordynatora przedmiotu (j.strubinska@umcs.pl)

Jest to obszar dydaktyczny dedykowany przedmiotowi Techniki znakowania cząsteczek biologicznych w części prowadzonej w Katedrze Biologii Komórki dla studentów II stopnia Biologii eksperymentalnej  w czwartym semestrze studiów .

Odbywać się tu będą wykłady oraz realizowana może być część laboratoriów w ramach tego  przedmiotu. W tym miejscu zamieszczane tez będą materiały oraz informacje dla studentów.

Obszar jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli chcesz masz problem z dostępem zwróć się do koordynatora przedmiotu (j.strubinska@umcs.pl)

 

Ten kurs Biologii Komórki na Wirtualnym Kampusie przygotowany jest dla studentów II roku Biotechnologii jako miejsce realizacji wykładów i uzupełnienie laboratoriów z tego przedmiotu odbywanych w czwartym semestrze studiów.

Obszar jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli chcesz masz problem z dostępem zwróć się do koordynatora przedmiotu (j.strubinska@umcs.pl)

Szanowni Państwo,

Na konsultacje w semestrze letnim 20/21 zapraszam

w środy od 14.00 do 16.00

Konsultacje odbywać się będą stacjonarnie lub zdalnie. Potrzebę i wybraną formę konsultacji (stacjonarną/zdalną) proszę zgłaszać mailowo do godziny 12.00

W szczególnych przypadkach możliwe jest też mailowo ustalenie indywidualnych dni/godzin konsultacji.

Każdy chętny do udziału w konsultacjach online powinien kliknąć w "Zapisz mnie" i dołączyć do sesji (nie jest wymagany kod dostępu), a następnie przywitać się i przedstawić.