Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone ćwiczenia z przedmiotu Zarządzanie podatkami dla 3 roku studiów I-go stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne).

W kursie Studenci odnajdą materiały oraz zadania, których rozwiązanie w wyznaczonym terminie jest warunkiem odbycia zajęć on-line.

Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone ćwiczenia z przedmiotu Finanse dla I roku studiów I-go stopnia na kierunku Zarządzanie (stacjonarne).

W kursie Studenci odnajdą materiały oraz zadania, których rozwiązanie w wyznaczonym terminie jest warunkiem odbycia zajęć on-line.

Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone ćwiczenia z przedmiotu Zarządzanie podatkami dla 3 roku studiów I-go stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość (stacjonarne).

W kursie Studenci odnajdą materiały oraz zadania, których rozwiązanie w wyznaczonym terminie jest warunkiem odbycia zajęć on-line.

Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone ćwiczenia z przedmiotu Systemy podatkowe dla I roku studiów II-go stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość (stacjonarne).

W kursie Studenci odnajdą materiały oraz zadania, których rozwiązanie w wyznaczonym terminie jest warunkiem odbycia zajęć on-line.