Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone ćwiczenia z przedmiotu Finanse dla I roku studiów I-go stopnia na kierunku Zarządzanie (stacjonarne).

W kursie Studenci odnajdą materiały oraz zadania, których rozwiązanie w wyznaczonym terminie jest warunkiem odbycia zajęć on-line.