Kurs zastępuje w okresie zagrożenia epidemiologicznego tradycyjnie prowadzone ćwiczenia z przedmiotu Zarządzanie podatkami dla 3 roku studiów I-go stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne).

W kursie Studenci odnajdą materiały oraz zadania, których rozwiązanie w wyznaczonym terminie jest warunkiem odbycia zajęć on-line.