Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku biologii w roku akademicki 2020/2021

Kurs przeznaczony dla studentów II biologii specjalność bioanalityka w roku akademickim 2020/2021

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu mikrobiologii oraz zapoznanie studentów z diagnostyką szczegółową wybranych patogenów. W trakcie kursu student zapozna się z metodami mikroskopowymi, hodowlanymi, jak również mikrotestami służącymi do określania wzorów metabolicznych wybranych grup bakterii patogennych. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu mikrobiologii oraz zapoznanie studentów z diagnostyką szczegółową wybranych patogenów. W trakcie kursu student zapozna się z metodami mikroskopowymi, hodowlanymi, jak również mikrotestami służącymi do określania wzorów metabolicznych wybranych grup bakterii patogennych.