W pierwszym semestrze seminarium student pozna zasady pisania pracy licencjackiej, wspólnie z promotorem sformułowany zostanie tytuł pracy, sporządzony powinien być jej plan. Student powinien zapoznać się z pierwszymi pozycjami literatury, z których będzie korzystał podczas pisania pracy licencjackiej.

Na zajęciach student zapozna się z problematyką fałszowania żywności w ujęciu ekonomicznym, w tym z zagadnieniami bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, wielowymiarowości pojęcia żywności, koncepcją food integrity, problematyką znakowania żywności i systemowym podejściem do zapobiegania celowym i przypadkowym zagrożeniom bezpieczeństwa żywności.