Blog entry by Redaktor WK

Anyone in the world

Webinaria “Prowadzenie zajęć na Wirtualnym Kampusie”

 

Od października  Biuro ds. Zdalnego Kształcenia realizuje cykl webinariów o prowadzeniu zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus.

Każde webinarium poświęcone jest określonej tematyce; nauczyciele akademiccy mogą dokonać wyboru zarówno tematu, jak i terminu szkolenia.

1. Projektowanie kursu:
-    tworzenie, struktura zawartości, udostępnianie kursu (zapisy na kurs, grupy)
-    dodawanie zasobów edukacyjnych i aktywności sprawdzających wiedzę
-    zarządzanie kursami

 

           Terminy:

            02.12.2020, 10:00-11:30
            09.12.2020, 16:00-17:30
            15.12.2020, 09:00-10:30

 

2. Webkonferencja
-    zasady organizowania i prowadzenia
-    narzędzie BigBlueButton
-    wirtualny pokój do e-konsultacji

Terminy:

02.12.2020, 10:00-11:30
09.12.2020, 16:00-17:30
15.12.2020, 09:00-10:30

3. Dokumentowanie zajęć
-    archiwizowanie kursu (kopia zapasowa)
-    listy obecności
-    logi systemowe
-    raporty ukończenia aktywności

Terminy:

03.12.2020, 12:00-13:30
10.12.2020, 16:00-17:30
18.12.2020, 09:00-10:30

4. Tworzenie testu
- dodawanie pytań
- import pytań do bazy pytań
- konfiguracja ustawień testu
- dodawanie do testu pytań losowych

Terminy:

04.12.2020, 10:00-11:30
11.12.2020, 09:00-10:30
16.12.2020⋅16:00-17:30

5. Oceny
- sposoby oceniania
- dziennik ocen
- import ocen do dziennika ocen
- eksport ocen  z WK do systemu USOS

 Terminy:

07.12.2020, 12:00-13:30
14.12.2020, 10:00-11:30
17.12.2020, 16:00-17:30

Aby wziąć udział w webinarium, należy zapisać się na  kurs “Webinarium: Prowadzenie zajęć na Wirtualnym Kampusie” i w wybranym terminie dołączyć do sesji poświęconej danej tematyce.

Zachęcamy też do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dostępnymi w kursach obejmujących cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników UMCS, poświęconych narzędziom aktywizującym w kształceniu zdalnym: lista warsztatów.

 

[ Modified: Tuesday, 22 December 2020, 12:01 PM ]