Blog entry by Redaktor WK

Picture of Redaktor WK
by Redaktor WK - Wednesday, 25 November 2020, 10:46 AM
Anyone in the world

Od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00 pracownicy Biura ds. Zdalnego Kształcenia dyżurują w e-pokoju na Wirtualnym Kampusie.

Podczas codziennych wideokonferencji udzielamy informacji w sprawach związanych z projektowaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus, pomagamy w rozwiązywaniu problemów powstałych podczas pracy na WK.


[ Modified: Friday, 14 May 2021, 9:59 AM ]