Topic outline

 • Chemia kwantowa - harmonogram zajęć (15 godzin lekcyjnych, 1 godz. = 45 minut)

   

  11.05.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121 (w tym 15 minut przerwy)

  18.05.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121 (w tym 15 minut przerwy)

  25.05.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121 (w tym 15 minut przerwy)

  01.06.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121 (w tym 15 minut przerwy)

  15.06.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121 (w tym 15 minut przerwy)

  29.06.2023 godz. 12:00–13:00, sala 121 końcowy egzamin pisemny

  06.07.2023 godz. 12:00–13:00, sala 121 egzamin poprawkowy


 • Wykład 1 (11.05.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121)

  Zajęcia organizacyjne, powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu algebry liniowej, rachunku różniczkowego, całkowego oraz statystyki matematycznej.

 • Wykład 2 (18.05.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121)

  Omówienie wybranych zagadnień z zakresu fizyki klasycznej i chemii kwantowej.

 • Wykład 3 (25.05.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121)

  Hamiltonian atomu wodoru (H), wybranych atomów wodoropodobnych, cząsteczki wodoru i cząsteczek wieloelektronowych, przybliżenie nieoddziałujących elektronów, harmonium, przybliżenie adiabatyczne Borna-Oppenheimera, Hamiltonian elektronowy, fizyczna interpretacja funkcji falowej i formalizm mechaniki kwantowej.

 • Wykład 4 (01.06.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121)

  Przybliżenie jednoelektronowe, wieloelektronowa funkcja falowa, orbital atomowy i molekularny, spinoorbital, metoda Hartree-Focka (HF), reguła Pauliego, wyznacznik Slatera, problem korelacji elektronowej, metoda mieszania konfiguracji (CI), metoda wariacyjna.

 • Wykład 5 (15.06.2023 godz. 12:00–14:30, sala 121)

  Rachunek zaburzeń Rayleigha-Schrödingera.

 • Egzamin pisemny (29.06.2023 godz. 12:00–13:00, sala 121)

  Highlighted