Topic outline

  • DRZWI OTWARTE 2022


    E-kształcenie na UMCS – zwiedzanie Wirtualnego Kampusu
    Prezentacja uczelnianej platformy e-learningowej    • Zwiedzanie Wirtualnego Kampusu