Cele przedmiotu: 1) uzyskanie wiedzy z zakresu polityki śródziemnomorskiej UE ( geneza, etapy rozwoju); 2) poznanie mechanizmów kształtowania południowego wymiaru UE; 3) analiza stosunków bilateralnych/multilateralnych UE-państwa południowej flanki Basenu Morza Śródziemnego (BMŚ); 4) zdobycie wiedzy na temat znaczenia państw południowej flanki BMŚ w wypełnianiu celów ogólnoświatowej, powszechnie akceptowanej strategii rozwoju tj. Agendy 2030; 4) nabycie umiejętności oceny stanu obecnych stosunków międzynarodowych w obszarze BMŚ  i ich interpretacji w świetle bieżących wydarzeń (zmiany granic UE czy „wiosny arabskiej” ).