Celem ćwiczeń jest analiza wybranych problemów wchodzących w zakres polityki bezpieczeństwa RP oraz przygotowanie studentów do prowadzenia dyskusji i krytycznego myślenia na temat bezpieczeństwa państwa RP.

Kurs składa się z  15 godzin ćwiczeń i jest przygotowany dla studentów studiów stacjonarnych.

Godziny i miejsce konsultacji: czwartki 9.35-11.05