Konsultacje w formie wideokonferencji odbywają się we wtorki w godzinach 8.00-10.00.